Kontaminacija hidrauličnih fluida

Iskustva su potvrdila da preko 85% kvarova na hidrauličnim sistemima nastaje kao posledica kontaminacije hidrauličnog fluida. Funkcija filtera je da prečišćava ulje, ali njegova svrha je da smanji operativne troškove.Oštećenja koja uzrokuju kontaminanti:

  • blokada otvora
  • habanje komponenata
  • stvaranje rđe i drugih oksida
  • formiranje različitih hemijskih jedinjenja
  • gubitak aditiva i degradacija ulja.

Ako je ulje novo, ne znači i da je čisto - novo ulje u buretu često sadrži kontaminante koje je potrebno ukloniti filtracijom pre upotrebe.

Signali upozorenja za kontaminaciju sistema su:

  • pregoreli solenoid
  • odstupanja kod kalemova ventila, curenje ventila
  • kvar pumpe, gubitak protoka, česte zamene pumpe
  • curenje cilindara
  • porast histerezisa servo uređaja.
Posted in Uncategorized.