Firma ABI hydraulics SZTR posluje od 2004. godine.

ABI hydraulics raspolaže radioničkim i magacinskim prostorom od 100m2 u kome se vrši konfekcioniranje hidrauličnih creva, remont hidrauličnih agregata i cilindara. Takođe raspolažemo i servisnim vozilom za rad na terenu.

Posedujemo stok hidrauličnih komponenti proizvođača PARKER kao što su:

  1. Hidraulični razvodni ventili No6 i No10;
  2. Ventili pritiska, protoka, blokirajući ventili za sendvič ugradnju;
  3. Uvrtni - cartridge ventili;
  4. Bladder i membranski akumulatori PARKER i OLAER;
  5. Zupčaste aluminijumske pumpe;
  6. Klipno-aksijalne pumpe za kamionski program;
  7. Hidraulični filtri i filterelementi za više od 100 tipova kućišta PARKERA, HYDAC, MP FILTRI, PALL, INTERNORMEN;
  8. Prekidači pritiska;
  9. Hidraulične cevi i ERMETO fitinzi za spajanje cevi.