Profil firme

ABI HYDRAULICS se bavi sledecim delatnostima:

1. TRGOVINA HIDRAULIČNIM KOMPONENTAMA  PARKER

  • hidraulična creva, fitinzi i oprema za krimpovanje crevnih spojeva;
  • hidraulične cevi, fitinzi za spajanje cevi i pribor PARKER ERMETO;
  • hidraulične pumpe PARKER I DENISON ( zupčaste, krilne, klipno-aksijalne);
  • hidraulični ventili (razvodni ventili, ventili protoka, pritiska, proporcionalni i servo ventili, cartridge (uvrtni) ventili...);
  • hidraulični akumulatori i hladnjaci za ulje PARKER OLAER;
  • uređaji za filtriranje i filteri za hidraulična ulja, filterski elementi i pribor.

 

2. ISPITIVANJE I PURIFIKACIJA HIDRAULIČNIH I REDUKTORSKIH ULJA

Ispitivanje nivoa kontaminacije hidrauličnih ulja čvrstim česticama i vodom vršimo uz pomoć Particle countera PLC-3000 i IBSPlus300 PARKER, a filtriranje i izdvajanje vode iz ulja Purifikatorom PVS600 i filtromatom 10MFP PARKER. Rezultati ispitivanja sadržaja čvrstih čestica se iskazuju po ISO 4406 1999 i NAS 1638 a saržaj vode u ulju u ppm.

3. KONTROLA I PODEŠAVANJE PARAMETARA HIDRAULIČNIH SISTEMA

Za merenje i podešavanje vrednosti pritisaka i protoka u hidrauličnim sistemima koristimo PARKER-ove uređaje Senso Control Master i Senso Control Junior.
Za kontrolu pritiska azota u akumulatorima koristimo uređaj VGU OLAER.

4. DEFEKTAŽA I OTKLANJANJE KVAROVA NA HIDRAULIČNIM SISTEMIMA INDUSTRIJSKE HIDRAULIKE

Sa tridesetogodišnjim iskustvom u oblasti industrijske uljne hidraulike naš tim može otkloniti svaki kvar  vaše hidraulične opreme.

Vršimo remont cilindara različitih prečnika i dužina. U sklopu remonta cilindra klipnjača, klip i cilindarska cev se proveravaju, po potrebi menjaju ili se oštećenja saniraju, a set zaptivača se menja u potpunosti.

5. IZRADA HIDRAULIČNIH AGREGATA

U mogućnosti smo da ponudimo projektovanje i izradu hidrauličnih agregata snage do 9 kW i zapremine rezervoara do 300 l.